C KATEGORIJA

Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji
masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius,
neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis,
kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai,
išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius

KLIENTAI TAIP PAT DOMISI: